Badania słuchu

W naszej placówce w ramach diagnostyki słuchu wykonujemy szereg badań, umożliwiających dokładne rozpoznanie rodzaju i stopnia niedosłuchu , jak również procentowy poziom rozumienia mowy dla poszczególnych natężeń.
BADANIA SŁUCHU WYKONYWANE U OSÓB DOROSŁYCH

BADANIE

CENA

AUDIOMETRIA TONALNA

30,00 zł

AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA Z TYMAPANOMETRIĄ

40,00 zł

AUDIOMETRIA SŁOWNA

40,00 zł

PRÓBY NADPROGOWE (SISI, FOWLERA)

40,00 zł

BADANIE KORZYŚCI Z APARATÓW SŁUCHOWYCH

(Audio­me­tria słow­na oraz audio­me­tria tonal­na w wol­nym polu słu­cho­wym)

50,00 zł

BADANIA SŁUCHU WYKONYWANE U DZIECI

badania słuchu u dzieci

BADANIE

CENA

AUDIOMETRIA TONALNA

30,00 zł

AUDIOMETRIA ZABAWOWA

50,00 zł

BADANIE VRA

50,00 zł

PRÓBY BEHAWIORALNE

(U DZIECI NIEWSPÓŁPRACUJĄCYCH)

50,00 zł

AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA Z TYMAPANOMETRIĄ

40,00 zł

AUDIOMETRIA SŁOWNA

40,00 zł

BADANIE SŁUCHU FONEMATYCZNEGO

60,00 zł

BADANIA W KIERUNKU CENTRALNYCH ZABURZEŃ SŁUCHU

130,00 zł

BADANIE SŁUCHU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ- KAMPANIA BADAŃ SŁUCHU

100,00 zł

BADANIE KORZYŚCI Z APARATÓW SŁUCHOWYCH

(Audio­me­tria słow­na, audio­me­tria tonal­na, bada­nie loka­li­za­cji dźwię­ków w wol­nym polu słu­cho­wym)

50,00 zł