Badania słuchu

W naszej placówce w ramach diagnostyki słuchu wykonujemy szereg badań, umożliwiających dokładne rozpoznanie rodzaju i stopnia niedosłuchu, jak również procentowy poziom rozumienia mowy dla poszczególnych natężeń.

Badania słuchu wykonywane u osób dorosłych

Badanie Cena
Audiometria tonalna 90,00 zł
Audiometria impedanycjna z tymapanometrią 85,00 zł
Audiometria i tympanometria 160,00 zł
Audiometria słowna 40,00 zł
Próby nadprogowe (SISI, Fowlera) 40,00 zł
Badanie korzyści z aparatów słuchowych (Audiometria słowna oraz audiometria tonalna w wolnym polu słuchowym) 50,00 zł

Badania słuchu wykonywane u dzieci

Badanie Cena
Audiometria tonalna 90,00 zł
Audiometria zabawowa 50,00 zł
Badanie VRA 50,00 zł
Próby behawioralne (u dzieci niewspółpracujących) 50,00 zł
Audiometria impedancyjna z tymapanometrią 85,00 zł
Audiometria słowna 40,00 zł
Badanie słuchu fonematycznego 60,00 zł
Badania w kierunku centralnych zaburzeń słuchu 130,00 zł
Badanie słuchu dla dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną - kampania badań słuchu 100,00 zł
Próby nadprogowe (SISI, Fowlera) 40,00 zł
Badanie korzyści z aparatów słuchowych (Audiometria słowna oraz audiometria tonalna w wolnym polu słuchowym) 50,00 zł