Systemy FM

System FM, to bezprzewodowe, radiowe urządzenie służące do przesyłania sygnału mowy na odległość. Zasięg dochodzi do 100m w otwartej przestrzeni, w zamkniętej istotnie mniej. Składa się z nadajnika i jednego lub dwóch odbiorników, przekazujących sygnał do aparatu słuchowego. Urządzenie to jest dedykowane przede wszystkim uczniom, studentom, osobom biorącym udział w konferencjach oraz spotkaniach w małych grupach. Można je również wykorzystać w warunkach gorszej akustyki otoczenia, np. samochodzie czy pociągu.

Systemy te są uniwersalne i współpracują z aparatami różnych producentów, po spełnieniu pewnych warunków. W przypadku, gdy producent aparatu i systemu FM jest ten sam, mogą być dostępne dodatkowe funkcje ułatwiające jego obsługę. Jest to jedyne urządzenie wspomagające słyszenie częściowo refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W skład systemu FM wchodzi: