Wizyty domowe

Osobom, które nie mają możliwości odwiedzić osobiście naszego gabinetu, proponujemy wizyty w miejscu pobytu pacjenta, obejmujące:

Podczas wizyt domowych udzielamy również konsultacji z zakresu diagnozy słuchu, aparatów słuchowych oraz wykonujemy wszelkiego rodzaju przeglądy aparatów słuchowych. Koszt wizyty domowej uzależniony jest od odległości oraz wykonywanych na miejscu usług.- koszt ustalany jest telefonicznie podczas zapisu. Zalecane jest, aby pacjent przed wizytą został obejrzany przez lekarza laryngologa, w celu oczyszczenia przewodów słuchowych z woskowiny, która mogłaby uniemożliwić przeprowadzenie wizyty przez protetyka.